دسته: توسل به امام زمان سلام الله علیه

نماز امام زمان 0

معجزه و طریقه خواندن نماز امام زمان (سلام الله علیه)

طریقه خواندن نماز امام زمان سلام الله علیه به طریق خاصدستور توسل خاص به حضرت ولی عصر سلام الله علیهجناب آقای حاج سید حسین هاشمی نژاد نقل کردند:روزی یکی از دوستان طلبه ام برای...